Teacher's Profile

Fauziah, who has taught Chemistry for 18 years has a persona as a science storyteller. She incorporates storytelling into her lessons to make them interesting and memorable. “There are two things that science needs to do: The first is we need to talk about why, and the second is that we need to tell a story.” – Atif Kukaswadia, TEDxspeaker. This is the good news! Fauziah has both! She will remove your “Chemphobia” and make you love Chemistry! Not only you going to love Chemistry; but also to master and conquer the subject!

Sebagai seorang Guru Cemerlang DG 48, beliau memang dikenali ramai disebabkan oleh profil beliau yang mantap. Selaku seorang Jurulatih Utama Kebangsaan, Jurulatih Utama Negeri Melaka, dan Ketua Pentaksir Negeri Melaka Kertas 3 untuk subjek ini, beliau memang fasih dengan silabus Prinsip Perakaunan dan berkeupayaan untuk membantu pelajar di bawah bimbingan beliau mencapai keputusan SPM yang cemerlang. Pengalaman beliau yang terlibat dalam Panel Pembina Item Negeri Melaka juga merupakan satu kelebihan yang senantiasa dicari oleh ibu bapa yang ingin membantu anak-anak mereka mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan.

  • Subject specialist

  • Teaches Chemistry

FREE CLASS

Form 1 - 3

Form 3 - 5

Finding for your class? Goto your class here